START         REZERWUJ NASZE DOMY         CENNIK         OKOLICA         REGULAMIN         O NAS         KONTAKT
REGULAMIN

Regulamin wynajmu domów / domków wakacyjnych na Kaszubach:

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji noclegu i najmu apartamentu lub domu / domku  – zwanych dalej lokalem, dostępnych na stronie internetowej www.domynakaszubach.com

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rezerwujący to osoba dokonująca rezerwacji i najmu lokalu, Wynajmujący to właściciel/dysponent lokalu.

Rezerwacja:

 1. Rezerwacji noclegu można dokonać w formie elektronicznej.
 2. Za podanie nieprawidłowych danych w zgłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 3. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% należnej kwoty na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia lub po podaniu danych karty kredytowej (pobranie z konta za pomocą terminala płatniczego).
 4. Pozostałą kwotę należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą/kredytową najpóżniej w dniu przyjazdu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji otrzyma Rezerwujący w terminie 3 dni, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Wynajmującego na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

Warunki odstąpienia i rezygnacji:

 1. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Rezerwującego, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

Warunki najmu lokalu:

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu (istnieje możliwość dopasowania godzin za zgodą obu stron).
 2. Wydawanie kluczy i udostepnianie lokalu na nocleg następuje pomiędzy godz. 16.00 a godz. 19.00 po wsześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową, telefoniczną lub sms-em. Wydawanie kluczy i udostępnienie lokalu po godz. 21.00 wiąże się z dodatkową opłatą, która wynosi 50 PLN. Rezerwujący uiści opłatę wraz z wcześniej ustaloną opłatą za wynajem. 
 3. Cena najmu / noclegu obejmuje pełne umeblowanie i wyposażenie wraz z kompletem pościeli.
 4. Wydanie lokalu następuje po okazaniu dowodu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego) oraz po przekazaniu kompletu kluczy,
 5. Rezerwujący odpowiada materialnie za powierzone mienie, a akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że uiści koszty ewentualnych szkód powstałych z jego winy.
 6. Rezerwujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które moga narazić Wynajmujacego na szkodę.
 7. Rezerwujący powiadomi Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie wyrządzi w Lokalu lub jego wyposażeniu.
 8. W przypadku zagubienia kluczy bądź pilota do lokalu, Rezerwujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej – 100 zł za klucze, 250 zł za pilota.
 9. Rezerwujący zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych i noclegowych.
 10. W lokalu należy przestrzegać zasad ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00.
 11. W lokalu obowiązuje W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz urządzania imprez towarzyskich uciążliwych dla pozostałych lokatorów okolicznych budynków. W przypadku interwencji straży miejskiej, policji, Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutniem natychmiastowym, zatrzymać wpłaconą kwotę za wynajem, a Rezerwującego obciążyć karą umowną w wysokości 500 zł.
 12. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Rezerwujący uiści opłatę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów odświeżania wnętrz, prania tekstyliów, ozonowania pomieszczeń.
 13. W lokalu obowiązuje zakaz trzymania zwierząt, chyba, że strony postanowią inaczej.
 14. Rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w lokalu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Rezerwującego pozostawione w lokalu.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lokalu obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek telefonicznych, tabletów, komputerów. Korzystanie z kominka odbywa się na wyłączne ryzyko Rezerwującego i powinno odbywać się z poszanowaniem zasad przeciwpożarowych.
 16. W lokalu nie może zamieszkiwać większa liczba osób, niż wskazana w rezerwacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę za każdy dzień najmu, w przypadku przekroczenia liczby osób wskazanych w rezerwacji.
 17. Rezerwujący może nieodpłatnie korzystać ze sprzętu rekreacyjnego (SUP, kajak, łódka z wózkiem podłodziowym i kompletem kamizelek ratunkowych w przypadku DomuNaKaszubach w Kamieniu) pod warunkiem uiszczenia kaucji zwrotniej, pobieranej kartą kredytową. Wysokość kaucji w przypadku DomuNaKaszubach w Kamieniu wynosi 1500 PLN. Po sprawdzeniu kompletności sprzętu oraz jego stanu technicznego nie odbiegającego od stanu wynikającego z normalnego zużycia, kaucja jest zwracana na rachunek Rezerwującego w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia pobytu. Rezerwujący korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność zgodnie z posiadanymi przez siebie stosownymi uprawnieniami, wymaganymi odpowiednimi przepisami prawa. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które może ponieść Rezerwujący w związku z korzystaniem przez niego z powierzonego sprzętu.
 18. Rezerwujący zgadza się na zarządzania danymi osobowymi w celach meldunkowych zgodnie z RODO wg. informacji zamieszczonych w zakładce KONTAKT na www.domynakaszubach.com

Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób rzetelny.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane przez dostawców czasowym brakiem wody, ogrzewania, energii elektrycznej.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, służą jedynie celom informacyjnym. Zapraszamy serdecznie przez cały rok na wakacje na Kaszuby.
Apartamenty na Kaszubach. Domy na Kaszubach.